SIA “Psy Technology”, Dr. psych. L.Kaļiņņikovas un Mag.psych. A.Zavodilova personībā izsaka savu pateicību:

- visiem, kas piedalījušies aptaujā;

- BSA studentiem - topošajiem psihologiem - par aptaujas organizēšanu.

Par palīdzības un atbalsta sniegšanu aptaujas veikšanā, kuras mērķis bija Latvijas iedzīvotāju pašsajūtas izpētīšana valstī izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā, īpašu atzinību izsakām turpmāk minētajām organizācijām:

- Latvijas Iekšlietu Darbinieku Arodbiedrībai (LIDA);

- Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļai;

- Krīžu un konsultācijas centram “Skalbes”;
- Psiholoģijas un KBT centram “Intellego”.

Mēs augsti vērtējam Jūsu ieguldījumu šīs aptaujas veikšanā un izsakām Jums savu cieņu un pateicību!

IZMANTOJOT IESPĒJU, APSVEICAM VISUS AR “LĪGO” SVĒTKIEM
UN NOVĒLAM JAUKU ATPŪTU!

Ar cieņu,
SIA “Psy Technology”

Par mums

Centrs „Psy Technology” nodrošina: ideju, zinātnisko pārraudzību un metodisko nodrošinājumu.

BSA profesionālās bakalauru mācību programmas "Psiholoģija” vakara nodaļas 2. un 3.kursa studenti veic: datu savākšanu un apstrādi.

Pētījums

Šī pētījuma mērķis:  cilvēku emocionālā stāvokļa un pašsajūtas pētīšana ārkārtas situācijas laikā Latvijā.

Aptaujā tiek izmantotas sekojošas metodikas:

  1. Vispārējās (labās) pašsajūtas indekss (WHO 1999);

  2. PTSD tests (Prins et al., 2015);

  3. Draudīgo notikumu saraksts (LTE-Q) (Brugha et al., 1985).

Atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Anonimitāte tiek garantēta.

Dotā pētījuma rezultāti tiks publicēti šeit 2020. gada augustā.

 

Parūpējieties par savu un apkārtējo cilvēku labklājību.

Notiekošā epidēmija COVID -19 ir ieviesusi milzīgas pārmaiņas mūsu dzīvē. Darbs attālināti,  īslaicīgs bezdarbs, bērnu apmācība mājas apstākļos, fiziskā kontakta trūkums ar ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem prasa laiku, lai pie tām pierastu. Adaptācija pie šīm dzīvesveida izmaiņām, cīņa ar inficēšanās bailēm un uztraukums par tuviniekiem ir sarežģīts uzdevums mums visiem. Tas varētu būt īpaši grūts cilvēkiem ar paaugstinātu jūtīgumu. Nogurums, neziņa un nepietiekoši pievērsta uzmanība savam fiziskajam un psiholoģiskajam stāvoklim var novest pie negatīvām sekām.

Padomi un ieteikumi*

Atpūšaties no ekrāniem

Ievērojiet dienas režīmu

Samaziniet informācijas plūsmu

Pasekojiet dažas dienas, cik daudz laika Jūs pavadāt pie datora, telefona, televizora utt. Regulāri ļaujiet acīm atpūsties.

Cenšaties neizkrist no ierastā dienas ritma. Jūs varat arī izmantot šo situāciju, lai, piemēram, paplašināt savu uzturu ar veselīgu ēdienu, sāciet nodarbināt sevi ar fiziski. Ieplānojiet savā ikdienā laiku gan darbam gan atpūtai. Atrodiet laiku, lai nodarboties ar Jums patīkamam lietām.

Ja ziņas izraisa uztraukumu vai trauksmi, centāties samazināt to lasīšanu un skatīšanos. Meklējiet aktuālo informāciju noteiktā dienas laikā, ja nepieciešams, vienu vai divas reizes dienā.

Sekojiet līdzi notikumiem

Sociālie tīkli

Esiet labestīgāki

Izmantojiet tikai pārbaudītus informācijas avotus. Sekojiet ziņām un notikumiem. Nepievērsiet uzmanību aplamiem mītiem un nepārbaudītām ziņām.

Izmantojiet savus profilus sociālajos tīklos pozitīviem un labvēlīgiem stāstiem. Atzīmējiet dezinformāciju visur, kur pamanāt.

Nepieļaujiet cilvēku diskrimināciju aizdomu un baiļu dēļ. Šīs vīruss ir skaris cilvēkus no daudzām valstīm. Nevainojiet šajā notikumā kādu konkrētu cilvēku grupu. Atceraties cilvēkus, kuri strādā ciešā saskarsmē ar briesmām. Mediķi ir pelnījuši mūsu cieņu un pateicību.

*-visi ieteikumi un rekomendācijas ņemtas no oficiālā saita WHO (https://www.who.int/)

Kontakti

 SIA Psy Technology 

© 2020 by SIA Psy Technology. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now